Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Tôi tên là: Trần Lộc Thủy Quỳnh Anh, Mã số thuế cá nhân: 8123320727. Tôi có thực hiện đăng ký quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn vào ngày 09/08/2023 cho năm 2021 với mã giao dịch: 110202300084403081 và ngày 09/08/2023 cho năm 2022 với mã giao dịch: 11020230008440327, qua kiểm tra trên ứng dụng ETax thì hồ sơ của tôi đã được phê duyệt và trạng thái hiện tại là TMS-Gói tin hạch toán thành công. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là ngày 01/11/2023 tôi vẫn chưa có thông tin chấp nhận/ bổ sung hồ sơ (nếu có) cho hồ sơ này. Kính mong nhận được hỗ trợ của Bộ Tài Chính về trạng thái xử lý hồ sơ quyết toán thuế của Tôi. Nếu có sai sót xin nhờ được tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn & kính chúc sức khỏe!
27/11/2023
Trả lời:
Gửi phản hồi: