Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính và Cục Giám sát Bảo hiểm, tôi tên là Đỗ Tấn Anh, Tôi có mua bảo hiểm của Xuân Thành, hợp đồng số 484/23/HD-Xe/004-05, BSK 89A374-63, Ngày 14/8 tôi có đi theo đường gom cao tốc theo hướng đi Hà Nội - Hải Phòng, có giật mình tránh xe máy nên bị tai nạn khiến xe hư hỏng nặng, sau đó tôi có gọi cho bên bảo hiểm xuống hiện trường, giám định viên bảo tôi đi test nồng độ cồn, ban đầu giám định viên bảo tôi đi vào đường cấm, nhưng đường cấm là đường đi vào, tôi đi ra không hề cấm, sau khi chứng minh được tôi đi đúng thì giám định viên lại quay ra nói lý do từ chối bồi thường là do có nồng độ cồn trong máu là 1,66mg/100ml, ngày 19-9 bảo hiểm Xuân Thành Hưng Yên ra văn bản từ chối bồi thường( số 2960/2023/CV-XTI-GDBT) tôi với lý do trên, sau khi tôi tìm hiểu Khoản 2 điều 7 Nghị định số 67/2023/Nđ-CP có nêu rõ: " chỉ loại trừ bảo hiểm khi người lái xe trong máu, hơi thở có nồng độ cồn vượt quá trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế" và Quyết định số 320/QĐ-BYT, Tại điểm IV "nhận định kết quả" có ghi Nồng độ cồn trong máu dưới 50mg/100ml là trị số bình thường, chỉ số 1,66mg/100ml của tôi là hoàn toàn bình thường mà tại sao bên Xuân Thành lại làm trái pháp luật là ra văn bản từ chối bảo hiểm của tôi, Kính mong Bộ Tài chính và Cục giám sát bảo hiểm trả lại sự công bằng cho dân đen chúng tôi, mua bảo hiểm để để bảo vệ tài sản nhưng sao lại để những công ty bảo hiểm như Xuân Thành làm trái pháp luật như vậy, tôi xin cảm ơn
10/11/2023
Trả lời:

Trả lời Câu hỏi số 271023-12 của độc giả Đỗ Tấn Anh về việc giải quyết bồi thường bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) có ý kiến như sau:

Cục QLBH đã có Công văn số 1807/BTC-QLBH ngày 9/11/2023 chuyển nội dung kiến nghị, phản ánh của độc giả Đỗ Tấn Anh đến Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành để kiểm tra, rà soát, thông tin trả lời khách hàng về nội dung kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật và hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trả lời độc giả Đỗ Tấn Anh./.

Gửi phản hồi: