Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài Chính Xin hỏi, tôi có tự nguyện tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ "Đắc lộc Tâm an" của Manulife, trong quyển hợp đồng có dòng ghị chú “Sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê duyệt theo công văn 12200/BTC-QLBH ngày 13/9/2017 với tên gọi kỹ thuật Bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí định kỳ (phiên bản 2)”. Tuy nhiên, ở sản phẩm bảo hiểm nhân thọ "Tâm An Đầu Tư" mà tôi bị bất đắc dĩ tham gia do SCB đánh tráo khái niệm khi đến ngân hàng SCB gửi tiền tiết kiệm, trong quyển hợp đồng Tâm an đầu tư này cũng có dòng ghị chú “Sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê duyệt theo công văn 12200/BTC-QLBH ngày 13/9/2017 với tên gọi kỹ thuật Bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí định kỳ (phiên bản 2)”. Vì vậy, quý cục cho hỏi có đúng là công ty Manulife được cấp phép hai sản phẩm thương mại "Đắc lộc tâm an" và "Tâm an đầu tư" khác nhau theo công văn 12200/BTC-QLBH ngày 13/9/2017 hay không? Theo tôi được biết, theo mẫu đơn xin phê chuẩn sản phẩm “bảo hiểm liên kết đơn vị” do Bộ Tài chính ban hành, thì mỗi sản phẩm bảo hiểm có một tên thương mại, và tên phải cụ thể, rõ ràng về mẫu, biểu phí… Nhưng ở đây, sản phẩm “bảo hiểm liên kết đơn vị” của Manulife ít nhất có hai tên thương mại khác nhau, mỗi tên lại đảm nhận một mục đích khác nhau. Vậy đâu là cái mà Bộ Tài chính cấp phép cho Manulife theo văn bản số 12200/BTC-QLBH, cái nào là giả, cái nào là thật? Xin chân thành cảm ơn và đợi câu trả lời từ quý Cục.
23/05/2024
Trả lời:

Trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 39. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm

3. Các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe phải được Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi triển khai.”

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP nêu trên, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí định kỳ (phiên bản 2) của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) được phê chuẩn theo công văn số 12200/BTC-QLBH ngày 13/9/2017 của Bộ Tài chính. Tại thời điểm sản phẩm được phê chuẩn, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm chưa quy định về tên thương mại của sản phẩm bảo hiểm, việc sử dụng tên thương mại do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động lựa chọn.

Gửi phản hồi: