Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế. Công ty tôi tháng 12/2021 có bỏ sót Hóa đơn đầu vào, tiền thuế là 100 triệu đồng. Tháng 12/2021 có phát sinh thuế GTGT là 5 triệu đồng. Hóa đơn này đã được kê khai vào tờ khai tháng 01/2022. Tháng 01/2022 sau khi kê khai cả HĐ bỏ sót của tháng 12/2021 (100trđ) vào thì thuế GTGT còn được khấu trừ là 200 triệu đồng. Xin hỏi: Công ty kê khai như vậy thì có vi phạm pháp luật về thuế không? Nếu vi phạm thì hình thức xử phạt như thế nào? Cách khắc phục sai sót? Tôi xin hỏi cách xử lý cả 2 tình huống: TH1 - Công ty chưa có quyết định thanh kiểm tra tại đơn vị kỳ thuế năm 2022. TH2: Công ty đang trong thời gian thanh kiểm tra thuế tại đơn vị đối với kỳ thuế năm 2022. Tôi xin chân thành cảm ơn!
17/11/2023
Trả lời:


Gửi phản hồi: