Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Tôi tên là: Đoàn Quỳnh Trâm, Mã số thuế cá nhân: 8390765768. Ngày 27/04/2023 tôi có thực hiện đăng ký quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 trực tuyến trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn với mã giao dịch: 11020230006422601, sau đó tôi có nhận được Thông báo không hoàn thuế lí do tôi còn thiếu thu nhập ở 2 đơn vị khác. Ngày 20/10/2023 tôi nộp lại tờ khai bổ sung nhưng liên tục gặp lỗi :-&Số quyết định hoàn&, &Ngày quyết định hoàn& trên tờ khai phải bằng số &Số quyết định hoàn&, &Ngày quyết định hoàn& trên HS đề nghị hoàn. Tôi không hiểu tôi đang gặp lỗi gì, tôi có gọi lên thuế Bình Dương để tìm hiểu nhưng vẫn không được giải đáp rõ. Kính mong nhận được hỗ trợ của Bộ Tài Chính về trạng thái xử lý hồ sơ quyết toán thuế của Tôi và hướng dẫn tôi cách xử lý. Xin chân thành cảm ơn.
01/12/2023
Trả lời:

Qua rà soát tờ khai bổ sung thuế TNCN của Độc giả Đoàn Bảo Trâm, mã số thuế: 8390765768 ngày 18/10/2023, Cục Thuế có ý kiến như sau:

 Về thu nhập chịu thuế, hệ thống ghi nhận Độc giả có thu nhập tại các đơn vị như sau:

+ Công ty TNHH Deloitte Consulting Việt Nam, mã số thuế: 0311985511;

+ Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam, mã số thuế: 3700599641;

+ Công ty TNHH DKSH Việt Nam, mã số thuế: 3700303206;

+ Công ty TNHH Shopee, mã số thuế: 0106773786.

Về lỗi không chấp nhận tờ khai thuế TNCN: Đề nghị Độc giả không điền thông tin tại mục “B. Số thuế thu hồi hoàn và tiền chậm nộp (nếu có); I. Số thuế thu hồi hoàn”.

Trường hợp còn vướng mắc, Độc giả liên hệ Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (liên hệ: 0274.3899111 – Duy) hoặc Phòng Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (liên hệ: 0274.3830344) để được hỗ trợ giải đáp.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Độc giả biết để thực hiện./.

Gửi phản hồi: