Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Từ tháng 02/2009 đến tháng 7/2022 tôi giữ ngạch thủ kho bảo quản mã ngạch 19.223 ( nhưng thực tế tôi làm kỹ thuật viên bảo quản từ T9/2017 đến nay là T10/2023)... do 1 số yếu tố T6/2022 khi phát hiện mình không giữ đúng ngạch theo vị trí làm tôi có hỏi thì T8/2022 tổ chức chuyển cho tôi từ ngạch 19.223-thủ kho bảo quản sang ngạch tương đương 19.222- Kỹ thuật viên bảo quản Trung cấp để đúng với vị trí việc làm. Từ năm năm 2017 đến năm 2022 nay 5 năm liền tôi đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua nghành Tài chính, bằng khen bộ trưởng bộ Tài chính, bằng khen của UBND, nhiều giấy khen khác...năm 2022 tôi được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; văn bằng chứng chỉ đầy đủ đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm. Vậy theo công văn số 4699/BTC-TCCB ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ tài chính về việc xét nâng ngạch đối với công chức có thành tích xuất sắc. Tôi có được xét nâng nghạch 19.222- Kỹ thuật viên bảo quản Trung cấp lên ngạch 19.221- Kỹ thuật viên bảo quản không? Vì tổ chức bên tôi bảo tôi không được vì khi được chính phủ tặng bằng khen tôi không giữ ngạch 19.222. Quyết định tặng bằng khen của chính phủ có hiệu lực từ 01/11/2022, trong khi tôi có quyết định chuyển nghạch từ T8/2022. Theo thông tư 29/2022/TT-BTC ngạch Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp tương đương Thủ kho bảo quản Hệ số lương như nhau. (Thủ kho chỉ có 1 mã ngạch là 19.223 hệ số lương bằng kỹ thuật viên trung cấp. Còn kỹ thuật viên có 3 cấp là: kỹ thuật viên bảo quản Trung cấp 19.222; kỹ thuật viên bảo quản 19.221; Kỹ thuật viên bảo quản chính 19.220) - Tại điểm 2.1 mục 2 của công văn số 4699/BTC-TCCB ngày 25/5/2022 của Bộ tài chính về việc xét nâng ngạch đối với công chức có thành tích xuất sắc “tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn của ngạch đề nghị xét nâng ngạch”. a, có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với nghạch công chức cao hơn hiện giữ trong cùng nghành, chuyên môn. b, Đáp ứng về văn bằng chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nghạch đề nghị được xét nâng. ->Vậy theo tiết a điểm 2.1 nếu giữ ngạch thủ kho nâng ngạch cao hơn ngạch thủ kho thì được nâng lên ngạch gì trong cùng ngành Dự trữ? trong khi thủ kho chỉ có 1 mã ngạch và hệ số lương bằng với ngạch Kỹ thuật viên trung cấp. Tôi thấy tại đơn vị tôi đang làm thủ kho chuyển sang làm kỹ thuật thì được chuyển sang nghạch tương đương là kỹ thuật viên Trung cấp và ngược lại. - Tại điểm 2.2 mục 2 tiêu chuẩn và thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ , công vụ. Công chức Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận,cụ thể như sau: “a) Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở” ->Vậy theo tiết a điểm 2.2 ghạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì nghạch thủ kho có được tính tương với nghạch kỹ thuật viên trung cấp không và thủ kho được nâng ngạch thì lên ngạch gì để đúng với quy định của ngành Dự trữ? Kính mong Ban lãnh đạo quan tâm, xem xét để tôi sớm nhận được câu trả lời, Xin cảm ơn.
08/11/2023
Trả lời:

1. Về việc xét nâng ngạch đối với công chức có thành tích xuất sắc:

1.1. Điểm a khoản 2.2 Tiểu mục 2 của Công văn số 4699/BTC-TCCB ngày 25/5/2022 của Bộ Tài chính về việc xét nâng ngạch đối với công chức có thành tích xuất sắc, quy định như sau:

“2.2. Tiêu chuẩn về thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ:

Công chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận, cụ thể như sau:

a) Đối với nâng ngạch từ nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.”

1.2. Điều 31 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định như sau:

“1. Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 30 Nghị định này thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

…”

Theo thông tin của độc giả Nguyễn Nguyên, độc giả được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho giai đoạn trước khi giữ ngạch Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp (có Quyết định từ tháng 11/2022).

Như vậy, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2.2 Tiểu mục 2 của Công văn số 4699/BTC-TCCB ngày 25/5/2022 của Bộ Tài chính và quy định tại Điều 31 của của Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2020, tiêu chuẩn để xét nâng ngạch đối với công chức có thành tích xuất sắc của độc giả là không phù hợp.

2. Điểm 1 Điều 22 của Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định chức trách của ngạch Thủ kho bảo quản như sau: “Thủ kho bảo quản là công chức thực thi nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của ngành dự trữ quốc gia, trực tiếp thực hiện quy trình, kỹ thuật bảo quản để giữ gìn, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; chịu trách nhiệm toàn bộ về số lượng và chất lượng hàng dự trữ quốc gia được giao quản lý.”

Thông tư nói trên không có quy định về việc nâng ngạch đối với vị trí Thủ kho bảo quản.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Nguyễn Nguyên được biết.

Gửi phản hồi: