Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi bộ. Chúng tôi đang tiến hành quyết toán tiền ứng trước GPMB. Bộ vui lòng cho chúng tôi hỏi. Theo quy định taị tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể nội dung trên như sau: Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả dưới hình thức trừ toàn bộ số tiền đã ứng trước theo phương án được duyệtvào tiền sử dụng đất phải nộp Tuy nhiên trong phương án bồi thường GPMB được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì có phần tiền bồi thường GPMB là diện tích thuộc hành lang giao thông, khi tỉnh giao đất cho chúng tôi thì phần hành lang giao thông này lại giao cho huyện quản lý. Chúng tôi xin hỏi là phần chi phí GPMB thuộc hành lang giao thông thì chúng tôi có được đối trừ tiền sử dụng đất không ạ. Xin trân trọng cảm ơn bộ.
20/10/2023
Trả lời:
Gửi phản hồi: