Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Quý anh chị phụ trách Tôi tên là Võ Thị Uyên Phương , MST là 8666221951 có làm hồ sơ quyết toán Thuế TNCN kỳ hoàn 2022 cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh có mã giao dịch điện tử là 11020230007086976. Và tôi đã nhận được email thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử TT19 vào ngày 06/06/2023.Theo tôi tìm hiểu, về thời gian nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân, căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 58, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN trong 6 ngày làm việc. Tuy nhiên đến nay đã hơn 84 ngày tôi vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế. Và Theo Quy định quá 40 ngày kể từ ngày nhận quyết định thì tôi có được hỗ trợ phần chi phí lãi trả chậm không? Kính mong được Cục thuế xem xét và hỗ trợ giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.
25/09/2023
Trả lời:


Gửi phản hồi: