Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Tổng Cục Thuế: Vừa qua - Tổng Cục Thuế có ban hành công văn 2121/TCT-CS ngày 29/05/2023 v.v lập hóa đơn theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hướng dẫn về trường hợp hàng bán trả lại - Và Cục Thuế HCM cũng có công văn 8999/CTTPHCM ngày 19/07/2023 về hướng dẫn lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động trả hàng và chiết khấu thương mại. Trích dẫn mục số 2 công văn: “2. Về lập hóa đơn trong trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn theo quy định, hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại. Đối với trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 thuộc đối tượng giảm thuế GTGT với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa với thuế suất thuế GTGT 8%.”  Và phạm vi áp dụng nội dung này cho tất cả các trường hợp nhập hàng bán trả lại (bao gồm cả hóa đơn xuất theo nghị định 15, nghị định 44 và khác) Công ty của tôi có trụ sở chính tại HCM và 56 đơn vị trực thuộc khác tỉnh. Nhưng qua trao đổi với CQT các địa phương phụ trách thì có sự không đồng nhất trong phạm vị áp dụng của nội dung này (một số CQT địa phương chỉ áp dụng nội dung này cho hóa đơn xuất theo nghị định 15 và nghị định 44, các trường hợp khác không áp dụng) Rất mong Tổng Cục Thuế hướng dẫn để Công ty chúng tôi có thể thực hiện đúng theo quy định vì việc xuất hóa đơn bán hàng đi từ phần mềm kế toán ra, nên cần có sự đồng nhất về nghiệp vụ.
10/10/2023
Trả lời:


Gửi phản hồi: