Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính. Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực logistic cụ thể là vận chuyển container đường bộ . MST: 0200107511. Chúng tôi có ký hợp đồng vận chuyển container với khách hàng với kỳ quyết toán theo thỏa thuận vào ngày 20 hàng tháng. Ngày 20.7.2023 chúng tôi có gửi bảng kê sản lượng cho khách hàng cho các container vận chuyển từ ngày 21.06.2023 đến ngày 20.7.2023. Khách hàng kiểm tra và xác nhận sản lượng vào ngày 25.07.2023. Như vậy hóa đơn phát hành vào tháng 7.2023. Vậy khi phát hành hóa đơn cho khách hàng thì: Hóa đơn có phải tách sản lượng vận chuyển phát sinh từ 21.06.2023 đến 30.06.2023 và áp thuế 10% không? Hay hóa đơn áp thuế 8% cho sản lượng vận chuyển từ ngày 21.06.2023 đến 20.07.2023 đúng như kỳ quyết toán theo thỏa thuận. XIn bộ tài chính phản hồi cho chúng tôi sớm nhất để chúng tôi phát hành hóa đơn cho khách hàng kịp thời. Tôi xin cảm ơn.
22/08/2023
Trả lời:

Trường hợp Công ty của độc giả đáp ứng điều kiện cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container, thuộc dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ. Đồng thời việc cung cấp dịch vụ này có số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa Công ty và khách hàng thì dịch vụ trên sẽ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8% nếu có thời điểm lập hóa đơn theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và thuộc khoảng thời gian từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Gửi phản hồi: