Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính: Công ty chúng tôi MST 0303721875 hiện tại có vướng mắc sau: Từ khi thành lập đến bây giờ công ty chúng tôi áp dụng theo công văn Số: 3947/TCT-CS, tổng cục thuế gửi cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về xuất hóa đơn GTGT cho cước vận tải quốc tế thu hộ hãng nước ngoài 0% với trích dẫn công văn: " Trường hợp hoạt động giao nhận kho vận bao gồm cước vận tải quốc tế: việc lập hoá đơn được thực hiện như hướng dẫn nêu trên đối với hai loại khách hàng, trên hoá đơn ghi rõ giá trị dịch vụ thu hộ chịu thuế GTGT và giá trị dịch vụ thu hộ chịu thuế GTGT (cước vận tải quốc tế) với thuế suất 0%.". Ngày 28/09/2018, Bộ tài chính và tổng cục thuế có trả lời cho Công ty TNHH Bor Yueh Việt Nam và vẫn đang áp dụng công văn này trong câu trả lời (https://baochinhphu.vn/thue-voi-hoat-dong-thu-ho-phi-cho-hang-chuyen-phat-nuoc-ngoai-102246102.htm). Hiện tại công ty chúng tôi vẫn sử dụng công văn này cho việc xuất hóa đơn GTGT thì hóa đơn chúng tôi có hợp lệ hay không? Vì một số văn bản trong công văn đã hết hiệu lực. Rất mong nhận được câu trả lời từ Bộ tài chính! Xin chân thành cảm ơn!
19/09/2023
Trả lời:


Gửi phản hồi: