Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính! Tôi tên là Nguyễn Thanh Duy đang công tác tại phòng Tài chính - kế hoạch huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tôi có câu hỏi mong Bộ Tài chính giải đáp: Hiện tại tôi đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành do Ban quản lý dự án khu vực huyện làm chủ đầu tư (đơn vị nhóm 2); khởi công tháng 8/2021 và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 6/2022. Theo quy định tại điểm b, điều 6 thông tư 108 /2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công thì chi phí quản lý dự án được quyết toán là tổng hợp các giá trị quyết toán chi quản lý dự án phân bổ hằng năm đã được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt của từng dự án. Vậy tôi muốn hỏi khi thẩm tra quyết toán. ngoài quyết định phân bổ chi phí QLDA đã được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt thì có cần yêu cầu đơn vị cung cấp chi tiết các chứng từ chi của từng dự án theo số tiền đã phân bổ không? Kính mong Bộ Tài chính giải đáp để đơn vị triển khai thực hiện.!
31/07/2023
Trả lời:

Tại khoản 5 Điều 40 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công quy định:

Điều 40. Thẩm tra chi phí đầu tư

5. Thẩm tra chi phí quản lý dự án

a) Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.”

Tại điểm b khoản 6 Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công quy định:

Điều 3. Sử dụng các khoản thu

6. Quyết toán

b) Đối với chủ đầu tư, BQLDA trực tiếp quản lý từ 02 dự án trở lên: Khi từng dự án được giao quản lý hoàn thành, chi phí quản lý dự án được quyết toán là tổng hợp các giá trị quyết toán chi quản lý dự án phân bổ hằng năm đã được cơ quản lý cấp trên phê duyệt (nếu có) của từng dự án.”

Việc thẩm tra quyết toán chi phí quản lý dự án của các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã được quy định cụ thể theo các quy định nêu trên. Do đó, đề nghị độc giả nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: