Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính thưa Phòng, Ban Bộ Tài chính ạ. Anh trai có tham gia sản phẩm Vững Tương lai của công ty BHNT MB Ageas từ 22/04/2021, số HĐ 190000036429. Đóng phí Bảo Hiểm định kỳ đầy đủ ạ Ngày 16/05/2023 anh Trai tôi Nguyễn Văn Việt bị gãy tay. Đã nộp đầy đủ chứng từ của bênh viện gồm: + Sổ khám bệnh + Phiếu chỉ định cận lâm sàn + Phiếu chụp XQ + Phiếu phẫu thuật - Thủ Thuật bó bột của bệnh viện + Đơn thuốc Tất cả các chứng từ của bệnh viện đều thể hiện rõ gãy xương tay. Gia đình đã nộp hồ sơ, chứng từ về công ty từ ngày 16/05/2023 nhưng công ty đến giờ vẫn bị từ chối chi trả Bảo Hiểm. Trong điều khoản bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life với anh Việt ký ngày 22/04/2021 ở Mục 5 phẫu thuật ghi rõ gãy xương tay được chi trả. Sau nhiều lần Claim, khiếu nại thì Công ty đòi hỏi hết giấy tờ này, giấy tờ kia. Và đang đòi phiếu chỉ định nắn, bó bột của bệnh viện. Nhưng bênh viện đều trả lời không có phiếu đó. Kính mong Bộ Tài chính có thẩm quyền rà soát khâu chi trả quyền lợi cho Khách hàng khi xảy ra sự kiện Bảo Hiểm. " Tôi nhận định đây là 1 trong những công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ gây khó khăn cho khách hàng và giục khách hàng đóng phí như kiểu đòi nợ" Tôi xin chân thành cám ơn -
26/06/2023
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của độc giả Nguyễn Tiến Thắng qua cổng thông tin điện tử về việc doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định: 1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

- Điểm c, d khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định nghĩa vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm:

“c) Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

d) Giải thích bằng văn bản với lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường”.

- Điểm d khoản 2 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm: “d) Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm”.

- Quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời đóng phí định kỳ và sản phẩm bổ trợ bảo hiểm hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas quy định người nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp giấy tờ: “Bản sao hợp pháp hoặc bản gốc của tất cả các biên bản, chứng từ y tế gắn liền với sự kiện bảo hiểm (bao gồm các kết quả xét nghiệm, các kết quả chẩn đoán, kết quả điều trị, giấy ra viện, đơn thuốc, phim chụp, giấy chứng nhận phẫu thuật gắn liền với sự kiện được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm)”.

Bộ Tài chính thông tin để độc giả được biết và phối hợp với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm
Gửi phản hồi: