Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi cục thanh tra bảo hiểm tôi có 1 vấn đề cần được giải đáp giúp: Tôi có tham gia BHNT Manulife Việt Nam. Trong hợp đồng con tôi đính kèm quyền lợi về trợ cấp y tế. Tháng 1/2023 con tôi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, tôi có nộp đơn yêu cầu bồi thường BH cho cty Manulife Việt Nam. Nhưng công ty từ chối chi trả quyền lợi cho con tôi với lý do " không cần thiết về mặt y khoa" và giải thích chung chung, không giải thích rõ theo thực tế trường hợp của tôi. Sau đó tôi làm đơn lần 1 kiến nghị lại với công ty. Thì công ty không trả lời bằng văn bản, mà chỉ trả lời chuyển về cho bộ phận chăm sóc KH tại trụ sở tôi đang ở, bộ phận chăm sóc KH đó mới truyền lại câu trả lời cho đại lý qua điện thoại, và đại lý cũng truyền lại câu trả lời đó đến cho tôi qua điện thoại. Tôi nhận được 3 lý do công ty từ chối. Dựa vào 3 lý do đó tôi không thấy thỏa đáng.Tôi có gọi điện lên tổng đài kiến nghị cty vẫn trả lời chung chung như ban đầu là " không cần thiết về mặt y khoa" không giải thích thêm. Tôi Tiếp tục làm đơn kiến nghị lại lần 2 cho công ty. Và yêu cầu công ty phải trả lời bằng văn bản cho tôi, Nhưng công ty vẫn không có phản hồi nào lại cho tôi. Tôi gửi email đơn kiến nghị lên cho công ty. Thì công ty có email phản hồi lại là sẽ trả lời cho tối từ 3 - 5 ngày làm việc. Tôi chờ hơn 10 ngày vẫn không có phản hồi nào. Tôi gọi điện lên tổng đài và vẫn nhận được câu trả lời chung chung như ban đầu. Tôi thực sự rất bức xúc về cách làm việc này của công ty. Và tôi vẫn muốn khiếu nại lên phía Bộ tài chính để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tôi. Tôi đang chưa biết phải gửi đơn kiện theo địa chỉ nào? Bộ phận nào đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Kính mong được bộ thanh tra vào cuộc giúp đỡ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
20/07/2023
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của Bà Nguyễn Thị Hằng qua cổng thông tin điện tử về việc Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (“Công ty”) từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm của khách hàng với lý do không cần thiết về mặt y khoa. Bà Hằng đã làm đơn kiến nghị (lần 1) gửi Công ty nhưng không nhận được văn bản trả lời. Thông qua đại lý và tổng đài của Công ty, bà Hằng nhận được câu trả lời chung chung, không được giải thích và không thỏa đáng. Đối với đơn kiến nghị (lần 2) và thư điện tử mà Bà Hằng gửi đến Công ty để kiến nghị, đến nay Bà Hằng vẫn chưa nhận được phản hồi (nội dung câu hỏi gửi kèm). Bà Hằng chưa biết phải gửi đơn kiện theo địa chỉ nào? Bộ phận nào đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm như sau:

“16.Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi môphải bồi thường,trả tiềnbảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm:

"Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

đ) Bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

e) Giải thích bằng văn bản lý do từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

- Điều 32 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định phương thức giải quyết tranh chấp như sau:

“Điều 32. Phương thức giải quyết tranh chấp

Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc Tòa án theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật.”

Bộ Tài chính đã có văn bản chuyển nội dung phản ánh của Bà Nguyễn Thị Hằng đến Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) để xem xét, giải quyết. Đề nghị Bà Nguyễn Thị Hằng phối hợp với Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) để giải quyết theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan./.

Gửi phản hồi: