Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ tài chính; Tôi hiện đang là công chức ngạch chuyên viên Công nghệ thông tin tại Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn, vừa qua tôi đọc được công văn 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023 về việc xếp lương căn cứ theo thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc theo trình độ. Tháng 7/2018 tôi làm việc tại công ty cũ và đóng BH theo bậc ĐH đến tháng 4/2021 chấm dứt hợp đồng. Tại thời điểm tôi được tuyển dụng ngày 01/07/2021 thì xếp lương nếu công việc trước đó đúng với chuyên ngành được tuyển, vì khác công việc nên không được làm hồ sơ xếp lương. Vậy cho tôi hỏi theo công văn 1227 thì hiện tại tôi có được làm hồ sơ bổ sung để xét lương hay không? Mong được hồi đáp, tôi xin chân thành cảm ơn!
20/06/2023
Trả lời:

Bộ Tài chính đã có Công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023 của Bộ Tài chính về việc xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng công chức, viên chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, trong đó quy định:

(1) Quy định về thẩm quyền xếp lương (Điểm 3.1 Công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023): “a) Đối với các Vụ, Cục và tương đương thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm rà soát, báo cáo Bộ về việc xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng công chức, viên chức vào các Vụ, Cục và tương đương thuộc Bộ đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định

b) Đối với các Tổng cục và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: Giao các Tổng cục trưởng và tương đương, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc Bộ chịu trách nhiệm rà soát, xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng công chức, viên chức vào các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộctheo quy định và hướng dẫn việc xếp lương của Bộ Tài chính.”

 (2) Quy định về thời hạn xếp lương (Điểm 3.3 Công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023):“Về thời hạn xếp lương: các Tổng cục và tương đương, ĐVSNCL thuộc Bộ thực hiện rà soát, xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức có thời gian đóng BHXH bắt buộc trước khi được tuyển dụng theo quy định dứt điểm theo từng kỳ tuyển dụng. Thời hạn thực hiện rà soát, xếp lương tối đa 01 năm kể từ ngày ban hành Quyết định tuyển.

Riêng đối với các công chức đã được tuyển dụng kể từ ngày 01/12/2020, viên chức đã được tuyển dụng kể từ ngày 29/9/2020 và trước thời điểm Công văn này ban hành, các Tổng cục, ĐVSNCL phải hoàn thành công tác xếp lương trong 01 năm kể từ ngày Công văn này được ban hành”.

Căn cứ quy định trên, đề nghị bà Phan Thị Mỹ Hạnh căn cứ hướng dẫn, quy định của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình và Tổng cục Thuế để thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị xếp lương, đảm bảo đúng quy định.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Phan Thị Mỹ Hạnh được biết.

Gửi phản hồi: