Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Tài chính. Tôi có bằng đại học từ năm 2013. Năm 2015 tôi thi đỗ công chức thuế và Công tác trong ngành thuế từ tháng 12.2015 đến tháng 7.2021 giữ ngạch cán sự. Trong quá trình công tác do chưa có kỳ thi nâng ngạch nên năm 2020 tôi thi lại kỳ thi tuyển dụng công chức thuế và trúng tuyển ngạch Kiểm tra viên thuế, có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm giữ ngạch KTV thuế từ 7/2021. BTC cho hỏi trường hợp của tôi từ tháng 12.2015 đến tháng 7.2021 (giữ ngạch cán sự thuế) có được tính để xét nâng bậc lương khi tôi công tác tại ngạch Kiểm tra viên thuế không? Tôi rất mong nhận được phản hồi sớm từ Bộ Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Tài chính. Tôi xin chân thành cảm ơn!
20/06/2023
Trả lời:

Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: “1. Trường hợp người được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.”

Theo thông tin độc giả cung cấp, độc giả Bùi Thị Dung có thời gian công tác trong ngành Thuế từ tháng 12/2015 đến 7/2021 giữ ngạch Cán sự (mã ngạch 01.004). Theo đó, thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2021, độc giả Bùi Thị Dung có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc ở trình độ cao đẳng, không có thời gian đóng BHXH bắt buộc ở trình độ đại học. Đối chiếu quy định nêu trên, không được tính để xét nâng bậc lương khi độc giả công tác tại ngạch Kiểm tra viên thuế.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Bùi Thị Dung được biết.

Gửi phản hồi: