Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Cục giám sát bảo hiểm. Tên tôi là Lê Đình Thìn. Địa Chỉ: Thôn 1, Thọ Bình Triệu Sơn Thanh Hóa. Tôi có tham gia HĐ bảo hiểm nhân thọ AiA Việt Nam số HĐ U919221637, C920020513 và C920020539. Trong thời gian từ 14/2/2023 đến ngày 26/2/2023 tôi có nằm viện để điều trị bệnh nhiễm trùng vết thương đùi phải do chó cắn. Theo hợp đồng với công ty bảo hiểm AiA tôi có làm đề nghị thanh toán và cung cấp: Giấy ra viện, biên lai thanh toán tiền viện phí, tóm tắt bệnh án, bản sao kê chi phí khám chữa bệnh và hóa đơn bán hàng chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Tuy nhiên phía Công ty bảo hiểm AiA yêu cầu bổ sung Phiếu chăm sóc, tờ điều trị hàng ngày mới thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho tôi. Tuy nhiên Phía Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Thanh Hóa đã trả lời tôi là theo khoản 1 điều 11 Luật Khám Bệnh, chữa bệnh 2009 thì chỉ có thể cung cấp nhưng giấy tờ mà tôi đã nôp. Còn tờ điều trị, phiếu chăm sóc hàng ngày bệnh viện không thể hỗ trợ cung cấp. Sau đó tôi có xin giấy xác nhận có đóng giấu của bệnh viện về việc vì sao không cung cấp nộp cho công ty bảo hiểm Aia. Nhưng công ty bảo hiểm nhân thọ Aia vẫn cố tình làm khó tôi, buộc tôi phải cung cấp Phiếu chăm sóc, Tờ điều trị nếu không sẽ không thanh toán quyền lợi cho tôi. Vậy xin hỏi cục giám sát bảo hiểm giờ tôi phải làm sao để được công ty bảo hiểm chi trả. Và với trường hợp của tôi Công ty bảo hiểm Aia có quyền từ chối thanh toán hoặc kéo dài thời gian chi trả cho tôi như công ty đang làm không?
06/06/2023
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của ông Lê Đình Thìn qua cổng thông tin điện tử về việc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) yêu cầu ông cung cấp bổ sung phiếu chăm sóc, tờ điều trị hàng ngày để giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) có quyền từ chối hoặc kéo dài thời gian chi trả như đang làm không?

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Quy tắc điều khoản sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15

- Khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm như sau:

“16.Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi môphải bồi thường,trả tiềnbảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.”.

- Khoản 1 Điều 31 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về thời hạn trả tiền bảo hiểm như sau:

“Điều 31. Thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.“.

- Điều 32 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định phương thức giải quyết tranh chấp như sau:

“Điều 32. Phương thức giải quyết tranh chấp

Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc Tòa án theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật.”.

2. Quy định tại Luật Khám chữa bệnh

- Điểm d khoản 4 Điều 69 Luật Khám chữa bệnh số 15/2023/QH15 quy định việc khai thác hồ sơ bệnh án đã hoàn thành quá trình điều trị và được chuyển lưu trữ như sau:

“4. Việc khai thác hồ sơ bệnh án đã hoàn thành quá trình điều trị và được chuyển lưu trữ được thực hiện như sau:

d) Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 8 của Luật này được đọc, xem, sao chụp, ghi chép hồ sơ bệnh án và được cung cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu bằng văn bản;…”.

Bộ Tài chính đã có văn bản chuyển nội dung phản ánh của Ông đến Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) để xem xét, giải quyết. Đề nghị Ông phối hợp với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) để giải quyết theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan./.


Gửi phản hồi: