Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Ông Đinh Huy Chí, trú tại Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng; ông đã có 01 thửa đất ở tại thị trấn Đông Khê với diện tích 400 m2, nguồn gốc CN-KTT; đến năm 2018, ông xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất LUK sang đất ODT tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 65 (bản đồ địa chính thị trấn Đông Khê), với diện tích xin chuyển 264,9 m2. Hạn mức giao đất ở của Thị trấn Đông Khê là 120 m2; hạn mức công nhận đất ở của Thị trấn Đông Khê là 400 m2. Đến năm 2020, ông Nông Văn Hiếu, trú tại xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (ông Hiếu chưa được giao hoặc công nhận thửa đất ở nào) nhập vào hộ khẩu của ông Đinh Huy Chí (theo quy định của Luật cư trú); và xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất LUK sang đất ODT tại thửa đất số 130, tờ bản đồ số 71 (bản đồ địa chính thị trấn Đông Khê), với diện tích xin chuyển mục đích là 120 m2. Thì diện tích trong và ngoài hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất của ông Nông Văn Hiếu được xác định theo hạn mức giao đất ở hay hạn mức công nhận đất ở; đối với ông Hiếu hạn mức tính thu tiền sử dụng theo hộ ông Chí hay chỉ là cá nhân ông Hiếu hay tính theo hộ ông Chí. Đối với trường hợp ông Hiếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ (có đơn đề nghị xin miễn giảm, có văn bản đề nghị miễn giảm xác nhận của UBND thị trấn Đông Khê). Vậy ông Hiếu có thuộc trường hợp được miễn giảm miễn, giảm hay không?. Rất mong nhận được sư quan tâm, trả lời của quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn.
31/05/2023
Trả lời:
Gửi phản hồi: