Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Tôi có thắc mắc cần được giải đáp. Rất mong nhận được lời giải đáp của quý cơ quan như sau: Hiện nay tại địa phương tôi có thực hiện việc sửa chữa đường giao thông từ nguồn ngân sách được giao đầu năm và từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện. UBND xã thực hiện việc trình HĐND xã phê duyệt chủ trương đầu tư và trình phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phê duyệt báo cáo thẩm định dự toán sau đó thực hiện các bước theo quy định. Căn cứ theo Điều 35 Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tổ chức thẩm tra (trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyết định khác). Tuy nhiên khi tôi gửi hồ sơ quyết toán công trình sửa chữa từ nguồn vốn nhà nước ra phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thì được trả lời là Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 64/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì đối với công trình sửa chữa sử dụng nguồn vốn nhà nước cấp xã thì người quyết định đầu tư là người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xã tự thực hiện việc quyết toán công trình hoàn thành. Tôi xin hỏi như vậy là đúng theo quy định hay không? Xin cảm ơn!
02/06/2023
Trả lời:

Nội dung câu hỏi của độc giả chưa đủ thông tin: nguồn vốn thực hiện (nguồn vốn đầu tư công, nguồn kinh phí sự nghiệp), thuộc ngân sách nhà nước năm nào, thời điểm hoàn thành bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, thời điểm lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt, thời điểm nộp hồ sơ quyết toán. Do đó, Bộ Tài chính chưa đủ cơ sở để trả lời./.

Gửi phản hồi: