Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ các quy định về xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô từ 01/10/2022, dẫn đến khoảng trống pháp lý đó là quy định về mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020, Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021. Hiện nay vẫn chưa có thông tư, nghị định thay thế các Nghị định trên. Như vậy trong trường hợp công ty chúng tôi nhập khẩu bộ linh kiện CKD không đáp ứng tiêu chí độ rời rạc như các quy định cũ thì có được áp dụng mã HS tại 97 chương của biểu thuế xuất nhập khẩu hay không. Ví dụ: nhập khẩu bộ CKD xe tải có Cabin đã sơ tĩnh điện. Mong nhận được phản hồi của quý Cơ quan.
11/05/2023
Trả lời:
Hiện nay, Bộ Tài chính đang được Chính phủ giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định mới của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, thay thế các Nghị định về Biểu thuế (trong đó có nội dung liên quan đến việc thực hiện phân loại bộ linh kiện CKD và Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô). Theo đó, trong thời gian Chính phủ chưa ký ban hành Nghị định này, đề nghị công ty thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị công ty trao đổi với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.
Gửi phản hồi: