Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi cục giám sát bảo hiểm Tôi tên là Huỳnh Đỗ Đạt, gia đình tôi có làm hợp đồng (số: 0000717/HD/049-P.KD6/XO/2021) mua bảo hiểm xe cơ giới của công ty Bảo Hiểm Bưu Điện (PTI) Kiên Giang cho xe ô tô mang biển số 68A-017.38 . Thời hạn hợp đồng bảo hiểm là từ ngày 10/03/2021 đến ngày 10/03/2022. Trong thời gian tôi mua bảo hiểm đến ngày 03/01/2022 thì xe ô tô của gia đình tôi bị cháy: nguyên nhân xuất phát từ cháy phần dây điện động cơ bên phải. Khi tai nạn xảy ra gia đình tôi đã thông báo cho nhân viên công ty kịp thời và công ty đã xác minh vụ việc đồng ý bồi thường cho tôi số tiền là 230.000.000 (hai trăm ba mươi triệu đồng) sau khi khấu trừ một số chi tiết trong đó cụ thể: loại trừ nguyên nhân cháy do điện cháy phát sinh từ hệ thống điện với số tiền là 14.000.000 (mười bốn triệu đồng) và trừ các khoản tiền khác công ty đồng ý bồi hoàn cho gia đình tôi số tiền 183.600.000 (một trăm tám mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Gia đình tôi chấp nhận khoản tiền bồi thường này. Tuy nhiên kể từ đó đến nay (15/03/2023) hơn 01 năm trôi qua nhưng công ty Bảo Hiểm Bưu Điện (PTI) Kiên Giang đã cố tình kéo dài thời gian không chi trả số tiền cho gia đình tôi, dù rằng gia đình tôi đã nhiều lần liên lạc và gặp công ty nhưng công ty PTI Kiên Giang chỉ hứa mà không thực hiện. Gia đình tôi vô cùng thất vọng vì cách làm ăn thiếu trách nhiệm và trung thực của công ty Bảo Hiểm PTI Kiên Giang. Tôi mong được Cục hướng dẫn cách để các cơ quan có chức năng, thẩm quyền vào cuộc làm việc với công ty Bảo Hiểm Bưu Điện (PTI) để đòi lại quyền lợi chính đáng theo hợp đồng cho khách hàng, là gia đình tôi.
24/03/2023
Trả lời:

Số phiếu hỏi: 160323-2

Email của người hỏi: dodatkg98@gmail.com

 

          Nội dung trả lời:

            Liên quan đến câu hỏi đối với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có Công văn số 344/QLBH-PNT ngày 23/3/2023 chuyển và đề nghị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện rà soát, báo cáo và có văn bản trả lời ông Huỳnh Đỗ Đạt.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính xin thông tin tới Quý độc giả./.    


Gửi phản hồi: