Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
- Tôi tham gia gói bảo hiểm liên kết với Ngân hàng TMCP Quân Đội - Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas theo hợp đồng số 00000190000066132 có tham gia sản phẩm bổ trợ hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật cho con gái theo Hợp đồng số 31/MBAL-INS/2017 ngày 02/10/2017. - Từ ngày 29/11/2022 đến 05/12/2022, con gái tôi nằm viện điều trị bệnh Viêm phổi tại bệnh viện B (tuyến tỉnh) - Tôi đã gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm bao gồm: Bảng kê chi phí điều trị (bao gồm toa thuốc, liều lượng điều trị từng ngày...); Hoá đơn GTGT; Giấy xác nhận của bệnh viện (xác nhận ngày vào viện, ngày ra viện, chuẩn đoán - có dấu tròn của bệnh viện) - chứng từ thay thế giấy ra viện. - Hiện tại công ty bảo hiểm yêu cầu Tôi phải cung cấp thêm 3 chứng từ bao gồm: + Toa thuốc, sổ khám, chỉ định, kết quả cận lâm sàng và các phẫu thuật, thủ thuật đã thực hiện => bảng kê điều trị đã có đủ thông tin + Giấy ra viện? => Đã có xác nhận bệnh viện đủ thông tin + Tóm tắt bệnh án hoặc hồ sơ bệnh án? => Bệnh viện không cung cấp. Hiện tại, công ty bảo hiểm phản hồi nếu không cung cấp đủ 3 chứng từ trên thì sẽ từ chối thanh toán trong khi đã có chứng từ khác tương đương - riêng chứng từ là bệnh án hoặc hồ sơ bệnh án bệnh viện không cung cấp. Việc công ty bảo hiểm yêu cầu bổ sung các hồ sơ trên thể hiện sự cứng nhắc, thiếu hiểu biết, gây khó khăn cho Khách hàng. Đề nghị Cục giám sát bảo hiểm trả lời giúp tôi việc yêu cầu cung cấp cứng nhắc các hồ sơ trên không tìm hiểu nội dung các chứng từ có nội dung tương đương có đúng quy định Đề nghị Cục giám sát bảo hiểm - Bộ tài chính có công văn phản hồi đơn vị bảo hiểm chấn chỉnh không gây khó khăn trong giải quyết yêu cầu bồi thường đối với Công ty bảo hiểm nhân thọ MB. Trân trọng cảm ơn và đề nghị hỗ trợ sớm.
28/03/2023
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của bà Lê Thị Diệu Hương qua cổng thông tin điện tử về việc doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu khách hàng bổ sung các hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
- Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định: “1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.
- Điểm c, d khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định nghĩa vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm: “c) Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; d) Giải thích bằng văn bản với lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường”.
- Điểm d khoản 2 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm: “d) Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm”.
- Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ trợ bảo hiểm hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas quy định người nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp giấy tờ: “Bản sao hợp pháp hoặc bản gốc của tất cả các biên bản, chứng từ y tế gắn liền với sự kiện bảo hiểm (bao gồm các kết quả xét nghiệm, các kết quả chẩn đoán, kết quả điều trị, giấy ra viện, đơn thuốc, phim chụp, giấy chứng nhận phẫu thuật,... gắn liền với sự kiện được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm)”.
Bộ Tài chính thông tin để Bà được biết và phối hợp với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm./.
Gửi phản hồi: