Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi bộ tài chính. Ngày 21/12/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5936/TCT-QLN hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn lẻ như sau: “Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước. Người nộp thuế nộp 18% trên tổng doanh thu xuất ra (là 10% thuế VAT phát sinh và 8% thu phần nợ cũ mà doanh nghiệp còn nợ. Tuy nhiên đấy là đối với doanh thu xuất chịu thuế xuất 10%, còn đối với doanh thu xuất ra là 0% thì doanh nghiệp vẫn phải nộp đủ 18% hay không? (Vì doanh nghiệp không phát sinh thuế VAT phải nộp, thì chỉ nộp 8% phần nợ cũ theo doanh nghiệp là hợp lý với tính hình sản xuất kinh doanh của doanh nhiệp? Rất mong nhận được câu trả lời của bộ tài chính. Tôi xin chân thành cảm ơn!
16/01/2023
Trả lời:


Gửi phản hồi: