Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Doanh nghiệp của tôi đã điều chỉnh sổ sách các năm làm ảnh hưởng tăng số thuế TNDN phải nộp, do đó, chúng tôi đã thực hiện nộp lại tờ khai bổ sung thuế TNDN các năm bị tăng số thuế phải nộp từ 2018-2021, và đã thực hiện nộp bổ sung tiền thuế TNDN tăng thêm, và tiền chậm nộp. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi phát hiện đã điều chỉnh nhầm số liệu, nên ngay lập tức thực hiện nộp lại tờ khai lần 2 để hoàn trả Nghĩa vụ thuế về số liệu của tờ khai lần đầu. Nhưng khi kiểm tra, đối chiếu số liệu Sổ thuế thì phát hiện hệ thống chỉ hiển thị số tiền thuế TNDN nộp thừa, mà mất đi Tiền chậm nộp. Kính mong Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục để Sổ thuế hiển thị đúng số tiền mà Doanh nghiệp tôi đã nộp. Trân trọng cám ơn.
30/01/2023
Trả lời:


Gửi phản hồi: