Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Quý Bộ, Hiện nay, Thông tư 92/2007/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31/07/2007 đã hết hiệu lực kể từ ngày 03/08/2020 theo Thông tư 60/2020/TT-BTC, ngày 19/06/2020 mà không thể hiện văn bản quy phạm pháp luật nào thay thế. Tại mục 4 của Thông tư 92/2007 có quy định các Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận về nguồn gốc tiền đã nộp về sử dụng đất. Vậy hiện tại, các Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận về nguồn gốc tiền đã nộp về sử dụng đất được quy định hay hướng dẫn tại các Văn bản quy phạm pháp luật nào khác hay không sau khi Thông tư 92/2007 đã hết hiệu lực thi hành. Chân thành cám ơn Quý Bộ. Trân trọng!
09/12/2022
Trả lời:

Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003 và đã được thay thế bởi Luật Đất đai năm 2013. Qua rà soát, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật không giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác nhận nguồn gốc tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ NSNN. Sau khi rà soát cơ sở pháp lý và các nội dung quy định tại Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2020/TT-BTC ngày19/6/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, trong đó có nội dung bãi bỏ Thông tư số 92/2007/TT-BTC nêu trên (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2020) và không có văn bản thay thế.

Như vậy, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc NSNN thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

                Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành đề nghị độc giả liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn./.
Gửi phản hồi: