Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính Công ty chúng tôi có vướng mắc khi thực hiện nghị định 123/2020/NĐ-CP. Xin BTC hỗ trợ, giải đáp. Cụ thể Theo Điều 9.2. Nghị định 123/2020/NĐ-CP, "Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)", Tôi xin hỏi, theo nội dung trên thì các khoản tạm ứng sau khi ký hợp đồng để nhà thầu có 1 phần kinh phí thực hiện hợp đồng dịch vụ thì có thuộc trường hợp phải xuất hoá đơn khi thu tiền không. Và Hợp đồng dịch vụ quy định ở đây có bao gồm dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị, công trình không ạ. Tôi xin chân thành cám ơn.
13/09/2022
Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

- Tại Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn:

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

 ...”;

Căn cứ các quy định trên, nếu đáp ứng quy định không thuộc trường hợp phải lập hóa đơn thì không phải lập hóa đơn, nếu thuộc trường hợp lập hóa đơn thì phải lập hóa đơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên.

Gửi phản hồi: