Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chinh! Công ty em có mua 1 hệ thống vào tháng 07/2022 với giá trị khoảng 5.8 tỷ. Giá hệ thống bao gồm phí lắp đặt, chạy thử, tư vấn... NCC xuất hóa đơn và giao hệ thống trong tháng 07/2022 nhưng khoảng đến tháng 12/2022 mới hoàn tất và đưa hệ thống vào sử dụng. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Điều 37. Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang Mục 2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang Bên Nợ: - Chi phí đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình); Vì vậy, thời điểm 07/2022 khi chúng tôi nhận được hệ thống thì chúng tôi phải ghi nhận Xây dựng cơ bản dở dang lên Sổ sách dù chưa lắp đặt. Hay đến khi tháng 12/2022, công ty mới ghi nhận là phù hợp do đây là giá trọn gói, tháng 7 tuy đã nhận hàng nhưng chưa chắc là hệ thống có sử dụng được hay không. Mong nhận được sự tư vấn từ Bộ Tài chính.
16/08/2022
Trả lời:

Trả lời phiếu câu hỏi số 080822-17, Cục QLKT có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định như sau:

Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng (kể cả mua TSCĐ mới hoặc đã qua sử dụng). Nếu mua sắm TSCĐ về phải đầu tư, trang bị thêm mới sử dụng được thì mọi chi phí mua sắm, lắp đặt và trang bị thêm cũng được phản ánh vào tài khoản này...”

Căn cứ quy định nêu trên, cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính, trường hợp công ty mua 1 hệ thống được xác định sẽ là TSCĐ của công ty (thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện của TSCĐ theo quy định) và bắt buộc phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi vào hoạt động thì ngay thời điểm mua sắm TSCĐ vào tháng 7/2022, công ty phải ghi nhận và phản ánh chi phí mua sắm hệ thống đó vào bên nợ TK 2411 - Mua sắm TSCĐ. Đến tháng 12/2022 khi hệ thống này hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử và đưa vào sử dụng thì sẽ được kết chuyển từ TK 2411 - Mua sắm TSCĐ vào các tài khoản liên quan (ví dụ TK 2111, 2113,...) cho phù hợp với từng loại tài sản cố định.

        Trên đây là ý kiến của Cục QLKT./.
Gửi phản hồi: