Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính, tôi có câu hỏi rất mong được giải đáp: Công ty chúng tôi năm 2021 nộp thuế theo pp trực tiếp (mẫu TK 04/GTGT), đến năm 2022 do công ty chúng tôi doanh thu năm 2021 vượt trên 1 tỷ đồng nên phải chuyển sang pp khấu trừ ( Mẫu 01/GTGT), tuy nhiên từ đầu năm 2022 đến nay do ảnh hưởng dịch bệnh công ty chúng tôi vẫn chưa hoạt động kinh doanh nên không phát sinh doanh thu, công ty chúng tôi đã nộp nhầm tờ khai GTGT Quý 1 theo phương pháp trực tiếp (mẫu 04/GTGT), đến ngày 25/7 công ty chúng tôi phát hiện ra si sót, vậy trong trưởng hợp này công ty chúng tôi phải giải quyết như thế nào? Công ty chúng tôi có bị xử phạt hay không? Rất mong nhận được giải đáp từ quý Bộ.
08/08/2022
Trả lời:
Gửi phản hồi: