Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Xin hỏi Bộ Tài Chình nội dung như sau: Từ ngày 01/02/2022 theo NĐ 15/2022 của Chính Phủ ban hành ngày 28/01/2022 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách giảm Thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% với tất cả các mặt hàng trừ những nhóm hàng hóa dịch vụ:Viễn thông,hoạt động tài chính,bảo hiểm .. Hiện tại bên công ty tôi nhận hóa đơn hàng trả từ khách hàng hóa đơn xuất ngày 05/06/2022 (mặt hàng trả là BỘT NĂNG thuộc hàng giảm thuế GTGT) nhưng bên khách hàng xuất hóa đơn trả thuế 10% Vậy tôi xin hỏi với trường hợp này thì hóa đơn trả lại (mặt hàng này được giảm thuế GTGT) xuất thuế suất 10% hay 8% ?. Xin cám ơn!
13/09/2022
Trả lời:


Gửi phản hồi: