Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi tên Nguyễn Mạnh Hùng, mã số thuế 8424086252. Ngày 19/5/2021, tôi có nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2020 (tờ khai chính thức) cho Cục Thuế thành phố Hà Nội nhưng không nhận được tiền hoàn thuế.

Tại thời điểm năm 2021, tôi vẫn đang làm cho một công ty bất động sản nên thuộc trường hợp hoàn thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Đến 3/3/2022, tôi phát hiện hồ sơ hoàn thuế bị sai nên đã nộp lại tờ khai thuế bổ sung lần thứ 1 đến Chi cục Thuế Cầu Giấy. Bởi vì năm 2022 tôi không còn làm tại bất kỳ một doanh nghiệp nào nữa nên thuộc trường hợp hoàn thuế tại nơi cư trú là Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Sau đó, tôi phát hiện lần nộp ngày 3/3/2022 chưa gửi kèm được tài liệu như chứng từ khấu trừ, giấy xác nhận thu nhập nên có nộp hồ sơ hoàn thuế vào các ngày 8/3 và 9/3 nhưng không được hệ thống TMS của cơ quan thuế chấp nhận.

Theo thông báo thuế số 0903051928937/2022/ICANHAN/TB-TĐT ngày 09 tháng 03 năm 2022 thì do tôi đã nộp HSKT bổ sung lần 1, nên phải gửi HSKT bổ sung lần 2 đến cơ quan thuế. Tuy nhiên, khi tôi thực hiện kê khai trực tuyến trên website https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/Request# thì phần mềm không cho sửa số lần bổ sung (hiện nay là lần thứ 4). Đồng thời, phần mềm cũng yêu cầu kê khai trực tiếp không gửi file xml kết xuất từ ứng dụng HTKK.

Ngày 4/4/2022, tôi có ra nộp HSKT bổ sung lần 2 trực tiếp tại Chi cục Thuế Cầu Giấy thì được cán bộ thuế hướng dẫn là chưa nộp tờ khai chính thức và yêu cầu tiếp tục thực hiện nộp trực tuyến trên website https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/Request#. Tôi thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ thuế và nhận được thông báo thuế số 0404010440103/2022/ICANHAN/TB-TĐT ngày 4/4/2022.

Thông báo thuế chỉ ra các lỗi như sau: “Cơ quan thuế đã nhận được HSKT bổ sung lần 1, đề nghị gửi HSKT bổ sung lần 2 đến cơ quan thuế.”

Hiện nay kê khai trực tuyến trên website https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/Request# chỉ cho kê khai bổ sung từ lần thứ 4 trở đi nên tôi không thể nộp HSKT bổ sung lần 2 được, đồng thời website cũng không cho gửi file xml kết xuất từ phần mềm HTKK. Tôi đến nộp hồ sơ khai thuế trực tiếp thì cán bộ thuế không tiếp nhận và yêu cầu gửi trực tuyến qua website https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/Request#.   “Tờ khai bổ sung phải nộp về cơ quan thuế khai tờ khai lần đầu”.

Hiện nay, tôi đang thất nghiệp nên thuộc diện hoàn thuế tại địa chỉ cư trú là quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong khi lần đầu, tôi nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế thành phồ Hà Nội.  

Cho tôi hỏi, tôi phải nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN (HSKT bổ sung lần 2) năm 2020 cho Chi cục thuế Cầu Giấy, Hà Nội hay Cục Thuế thành phố Hà Nội? Làm cách nào để tôi có thể nộp tờ khai thuế bổ sung lần 2 và nhận được tiền hoàn thuế năm 2020 

21/06/2022
Trả lời:
Gửi phản hồi: