Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính! Công ty chúng tôi là doanh nghiệp EPE chuyên gia công, sản xuất linh kiện điện tử. Chúng tôi có một số câu hỏi sau rất mong được giải đáp sớm: 1. Trong quá trình SX-KD, có những khi đơn hàng giảm đột ngột, Công ty phải bố trí cho lao động nghỉ thay phiên nhau có hưởng lương 100% hoặc 70%, vừa đảm bảo đời sống của lao động và thực hiện theo quy định của Luật lao động. Vậy chi phí này có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không? 2. Do nhu cầu sản xuất, có giai đoạn công nhân phải làm thêm khá nhiều. Chúng tôi đã đăng ký với Ban quản lý khu công nghiệp để làm thêm đến 300h. Tuy nhiên, do tình hình thực tế, việc tuyển thêm lao động và thuê lao động thời vụ vẫn không đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Mặt khác, người lao động đều muốn tăng ca nhiều để tăng thêm thu nhập. Vì vậy, thời gian tăng ca có thể vượt mức 300h/năm/người. Vậy chi phí thêm giờ này chúng tôi có được trừ khi tính thuế TNDN hay không? Kính mong Bộ tài chính hướng dẫn!
27/05/2022
Trả lời:
Gửi phản hồi: