Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính, Tôi có thắc mắc về việc tra cứu hàng hóa được giảm thuế VAT theo quyết định 15/2022 mới áp dụng từ tháng 2/2022. Công ty tôi kinh doanh hóa chất (chủ yếu là sản phẩm hóa chất vô cơ, mã chương 28, như trong Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ban hành thì mặt hàng hóa chất sodium bisulfite có mã ngành là 2011913, HS code của hàng này là 28321000. Nếu tra mã ngành và Hs code thì mặt hàng này được giảm thuế VAT áp dụng là 8%, nhưng đây là mặt hàng hóa chất nên bên tôi vẫn xuất 10% và các nhà cung cấp xuất hóa đơn cho bên tôi vẫn để 10%. Vậy bên tôi xuất Vat đầu ra cho khách 10% với các mặt hàng hóa chất vô cơ là đúng hay sai? Nếu sai thì chúng tôi sẽ phải điều chỉnh 1 lượng lớn hóa đơn, rất phức tạp và mất thời gian. Vậy kính mong Bộ tài chính cho tôi câu trả lời và hướng dẫn xử lý được không ạ?
25/05/2022
Trả lời:


Gửi phản hồi: