Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi là chủ hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang (địa bàn huyện có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn). Ngành nghề theo giấy phép hộ kinh doanh là: Nhôm, kiếng, sắt, inox. Hộ kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 14/02/2017. Ngày 20/01/2022 tôi đóng mã số thuế hộ kinh doanh. Ngày 22/02/2022 tôi có thành lập mới Cty TNHH MTV. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất cửa sắt, cửa nhôm, kính inox, lan can inox và nhà tiền chế. Địa chỉ: Hộ kinh doanh và Cty theo đăng ký kinh doanh là cùng một địa điểm (cùng tổ, ấp, xã, huyện, tỉnh). Vậy Cty TNHH MTV của tôi có được miễn thuế TNDN 4 năm đầu theo dự án đầu tư mới ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo khoản 5, điều 18, thông tư 78/2014/TT-BTC hay không ? Nếu được miễn giảm hoặc không được miễn giảm thì quy định ở văn bản cụ thể nào?
23/05/2022
Trả lời:

- Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 35;  khoản 1 Điều 75 và  khoản 3 Điều 77  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017;

- Căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng – Trang trí nội thất Tấn Phát mới thành lập từ dự án đầu tư và không thuộc các trường hợp quy định tại tại tiết b điểm 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Trường hợp Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng – Trang trí nội thất Tấn Phát nếu được thành lập từ chuyển đổi hình thức, chuyển đổi sở hữu trên cơ sở kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh Tấn Phát để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà chỉ được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của dự án trước khi chuyển đổi cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi về thuế TNDN.

Để đủ điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN thì Công ty phải thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế TNDN theo kê khai.

 Đề nghị Ông Nguyễn Minh Triều liên hệ với Chị cục Thuế Khu vực Vĩnh Thuận – U Minh Thượng để xác định cụ thể điều kiện ưu đãi nêu trên.

Gửi phản hồi: