Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Chào anh chị tiếp nhận câu hỏi, chào cơ quan có thẩm quyền, Tôi là Yến Anh, Hôm nay tôi viết thư này mong muốn chính quyền các cấp giải đáp, và xem xét lại yếu tố thu nhập trong đăng ký giảm trừ gia cảnh. Tôi không phải dân chuyên luật, nên có thể có những từ vựng tôi dùng chưa chuẩn, mong các cấp thông cảm. Bố tôi 70 tuổi, là thương binh hạng 4 trong kháng chiến chống mỹ, mất 40% sức lao động , hiện bố tôi đang bệnh tai biến, huyết áp, tĩnh mạch. Cảm ơn Đảng, Chính Phủ và Bộ Thương Binh, mà bố tôi có thẻ BHYT, có trợ cấp thương binh hàng tháng với mức khoảng 3 triệu đồng đã giúp gia đình tôi có khoản kinh phí lo thuốc men. Tôi là nhân viên hiện đang tham gia đóng thuế TNCN hàng tháng, tôi có trợ cấp nuôi bố và mẹ tôi. Tuy nhiên khi tôi làm đơn đăng ký người phụ thuộc là bố tôi, thì bị từ chối vì theo luật trích bên dưới: “Nhóm 2: Cha đẻ, mẹ đẻ; - Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng.” Vậy câu hỏi tôi đặt ra: Thứ 1: Tính chất của trợ cấp thương binh có xem xét như là một khoản thu nhập để loại trừ đăng ký người phụ thuộc không? Theo các công thức tính thuế TNCN, ở mục giảm trừ trong lương thì trợ cấp xăng xe, công tác…. Không được xem là thu nhập tính thuế. Như vậy, bố tôi nhận trợ cấp thương binh, được tính trên trợ cấp cơ sở nhân với tỷ lệ % mất sức lao động, vậy tôi hiểu đây là trợ cấp bồi dưỡng sức khỏe cho người mất sức lao động của Bộ thương binh chứ không phải là lương. Do đó, theo quan điểm của tôi trợ cấp thương binh này nên trở thành mục loại trừ khi tính vào thu nhập của đối tượng được xem xét thành người phụ thuộc, đặc biệt là người có công cách mạng. Và tôi hy vọng các cấp và chính quyền xem xét lại điều này ạ Thứ 2: Theo bản thân tôi thấy, giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 4.8 triệu đồng/ người hiện nay cũng khá hợp lý. Nhưng mức loại trừ từ 1 triệu đồng theo luật trên có vẻ áp dụng khá lâu và chưa được sửa đổi và cập nhật. Tôi đưa ra quan điểm như vậy vì mức sống hiện tại, mức thu nhập 1 triệu đồng quá thấp không đủ cho bất kì ai đó ăn mì tôm trong vòng 1 tháng 30 ngày, chưa tính đến các chi phí sống khác. Tôi mong mỏi, nhà nước có thể xem xét mức giảm trừ gia cảnh cho đối tượng phụ thuộc có thu nhập được tính bằng = mức giảm trừ gia cảnh tiêu chuẩn – thu nhập bình quân tháng của đối tượng phụ thuộc có thu nhập. Tôi ví dụ người có thu nhập 1 triệu, thay vì không được tính là người phụ thuộc sẽ có thể điều chỉnh thành người phụ thuộc có mức giảm trừ = 4.8 triệu đồng – 1 triệu đồng = 3.8 triệu đồng. Điểm này có thể là điểm sáng thứ 2, nếu được nhà nước xem xét. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý anh chị, các cấp đã xem thư. Tôi hy vọng sẽ nhận được email phản hồi từ quý anh chị và các cấp.
19/04/2022
Trả lời:

- Căn cứ Tiết d.2, d.3, Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giảm trừ gia:   

“d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.”

- Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về người phụ thuộc đủ diều kiện được tính giảm trừ gia cảnh:   

“đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiệnsau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Căn cứ Điều 4 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cha độc giả có các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng theo quy định pháp luật về ưu đãi người có công 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) thì không đủ điều kiện tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Gửi phản hồi: