Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính Tôi có một câu hỏi trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp như sau: Công ty tôi là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán. Cuối năm tài chính, sau khi tòa nhà chung cư được Bộ xây dựng nghiệm thu cho phép đưa tòa nhà chung cư vào sử dụng, Công ty chúng tôi đã tiến hành bàn giao các căn hộ đã bán cho khách hàng. Theo quy định tại Điều 54 của thông tư 200/2014/TT-BTC thì “Doanh nghiệp chỉ được trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng bán cho phần hàng hoá bất động sản đã hoàn thành, được xác định là đã bán trong kỳ và đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu.”. Như vậy, Công ty tôi được phép trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng bán cho phần hàng hoá bất động sản đã hoàn thành, được xác định là đã bán trong kỳ và đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu. Tôi muốn hỏi, đối với những căn hộ chung cư mà công ty tôi chưa bán, là hàng tồn kho đã hoàn thành trong năm tài chính ( Bộ xây dựng đã nghiệm thu toàn bộ tòa nhà đưa vào sử dụng ) thì công ty tôi có được trích trước chi phí để xác định giá gốc hàng tồn kho đối với những căn hộ chưa bán hay không?
17/03/2022
Trả lời:

Tại điểm e khoản 1 Điều 54 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định một trong các nguyên tắc phải tuân thủ khi trích trước chi phí để tạm tính giá vốn sản phẩm, hàng hoá bất động sản là doanh nghiệp chỉ được trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng bán cho phần hàng hoá bất động sản đã hoàn thành, được xác định là đã bán trong kỳ và đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu.

Như vậy, theo quy định nêu trên, đối với hàng hóa bất động sản đã hoàn thành nhưng chưa bán trong kỳ thì doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng hóa bất động sản.
undefined
Gửi phản hồi: