Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Cục GSBH- BTC. Tôi tên: Dũ Văn Luận. HĐ BHNT số: 10000000023676 tại công ty BVNT Đà Nẵng. Theo thông tin công bố của tổng công ty BVNT trên websites: baovietnhantho.com.vn về việc triển khai chương trình hổ trợ đặc biệt dành cho khách hàng không may mắc covid-19 trong thời gian từ ngày 01/07/2021 - 31/12/2021 hoặc đến khi Việt Nam công bố hết dịch.Theo đó, Bảo Việt chi trả 200% quyền lợi trợ cấp viện phí cơ bản đối với KH nằm viện điều trị do nhiễm SARS-COV-2. Từ ngày 31/07/2021 - 10/08/2021 tôi có nằm viện điều trị covid tại BVDC Thu Dung số 1, TP HCM. Nhưng khi ra viện 10/08/2021, bệnh viện có cấp giấy ra viện nhưng không ghi ngày vào viện, tôi có thắc mắc và không chịu nhận nhưng phía bệnh viện trả lời bây giờ BV chỉ in giấy có ngày ra viện thôi, vì số lượng bệnh nhân lúc này quá đông , quá tải nên bệnh viện không thể in rõ ngày vào viện của từng BN được và bảo bệnh nhân làm việc sau với bác sĩ điều trị. Sau đó,tôi đã liên hệ được với bác sĩ, và xin lại được giấy ra viện có ngày vào viện, nhưng phải gửi bằng bảng scan vì lý do BV phong tỏa, không cho bệnh nhân đến lấy trực tiếp. Lúc này, tôi gửi hồ sơ gồm giấy ra viện ban đầu, giấy ra viện bản scan, kèm với giấy chứng nhận cách ly tại nhà cho công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đà Nẵng.(có hình ảnh đính kèm) Ngày 15/9/2021 công ty đã nhận hồ sơ của tôi và đã từ chối giải quyết vì lý do 2 tờ giấy ra viện khác nhau và giấy ra viện cấp lại không đúng theo quy định của bộ Y Tế. Tờ giấy ra viện bản scan này thì có in thông tin ngày vào viện, nhưng lại k có số hồ sơ lưu trữ, và chữ ký chỗ giám đốc bệnh viện được thay bằng phó giám đốc bệnh viện, nhưng vẫn có con dấu mộc đỏ của bệnh viện. Tôi có hỏi bác sĩ về sự khác nhau trên chữ ký của 2 giấy ra viện thì được giải thích là bác sĩ thay phiên nhau từng đợt, không nhất thiết phải giống, và chỉ người có thẩm quyền mới được ký trên giấy ra viện(có hình ảnh tin nhắn kèm theo).Còn về vấn đề giấy ra viện cấp lại không đúng theo quy định cấp lại thì tôi k rõ là bác sĩ và nhân viên bệnh viện không nắm nghiệp vụ hay do trong thời điểm dịch bệnh, bênh viện phải làm như vậy. Chỉ biết là khi tôi nộp 2 giấy này về , Bảo Việt từ chối chi trả và yêu cầu tôi bổ sung và hoàn thiện nộp về lại công ty mới giải quyết. Trong thời gian này, tôi đã đến bệnh viện nhiều lần để xin lại nhưng không thể tiếp cận được do đang trong thời gian dịch bệnh, BV phong tỏa không cho người ngoài vào. Rồi liên hệ lại với bác sĩ điều trị cho tôi khi đó bác cũng đã chuyển công tác, không còn trách nhiệm giải quyết. Mãi đến ngày 10/11/2021, tôi mới nhận được giấy thông báo hoàn trả hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi từ BVNT Đà Nẵng. Trong thông báo cũng có nói tôi hoàn tất, cung cấp các giấy tờ hợp lệ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày xảy ra rủi ro để được xem xét GQQLBH(có thông báo đính kèm).Sau khi nhận thông báo, tôi cũng có đến lại BV dã chiến Thu Dung số 1, thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi nằm viện trước đó nhưng chỗ này hiện đã giải thể. May mắn, những ngày sau đó, tôi đã liên hệ được với sở Y Tế HCM và đã xin lại được giấy ra viện(cấp lại) theo đúng quy định. Ngày 08/12/2021 tôi có nộp lại hồ sơ về Bảo Việt Đà Nẵng nhưng công ty thông báo tạm dừng hổ trợ theo chính sách 200% như trước đây. Việc tạm dừng đột ngột và không có thông báo trước. Bảo Việt đã không thực hiện đúng theo như chính sách đã đưa ra trên website là hổ trợ cho khách hàng trong thời gian từ 01/07/2021 đến hết 31/12/021. Cục GSBH cho tôi hỏi như vậy có đúng hay không. Vấn đề thứ 2, ban đầu tôi nộp hồ sơ về công ty vào ngày 15/09/202 nhưng đến ngày 10/11/2021 tôi mới nhận được thư thông báo hoàn trả hồ sơ, như vậy có quá chậm trễ theo quy định về thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm được quy định trong điều khoản hợp đồng hay không. Kính gửi CGSBH xem xét cho ý kiến để công ty có hướng giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo chính sách đã công bố trước đó cũng như theo nguyện vọng của khách hàng. Trong khi chờ đợi phản hồi từ cục GSBH-BTC, tôi xin thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào.
21/04/2022
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của độc giả Dũ Văn Luận qua cổng thông tin điện tử phản ánh việc thực hiện chi trả quyền lợi nằm viện theo chương trình hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng không may mắc Covid-19 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (theo thông tin công bố tại website:baovietnhantho.com.vn).

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm:

1. Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định: 1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”

2. Khoản 10 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định về nội dung của hợp đồng bảo hiểm: “Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên tỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm”.

3. Điểm c, điểm d khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm:

“ c) Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

d) Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường”.

4. Điểm d khoản 2 Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm:

 “d. Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm”

Đối với nội dung phản ánh về việc thực hiện các chương trình hỗ trợ khách hàng do doanh nghiệp bảo hiểm triển khai, Cục Quản lý giám sát, bảo hiểm – Bộ Tài chính đã có văn bản chuyển nội dung phản ánh của độc giả tới Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ để xử lý và giải quyết theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính xin thông tin để độc giả được biết./.

Gửi phản hồi: