Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Ngày 1/1/2019 công ty XNK Y tế H ký hợp đồng ủy thác với Bệnh viện Đa khoa Tỉnh T về việc nhập lô hàng thiết bị y tế cho bệnh viện để làm thủ tục nhập khẩu. Trong quá trình thực hiện công ty XNK y tế đã thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan tỉnh T. Tuy nhiên sau đó cơ quan Hải quan tỉnh T cho rằng lô hàng không thuộc diện được miễn thuế GTGT nên yêu cầu bệnh viện tỉnh T phải nộp. Bệnh viện tỉnh T đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Ngày 11/3/2019 Chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan Tỉnh T đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty xuất nhập khẩu Y tế về hành vi không khai thuế GTGT trong khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng thiết bị y tế. Ngày 20/3/2019 Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty XNK y tế H đối với hành vi không khai thuế GTGT bằng hình thức phạt tiền với mức 10% số thuế thiếu bằng 312.000.000 đồng.Quyết định này do Phó chi cục trưởng sau thông quan ký thay cục trưởng. Tôi muốn hỏi việc bị xử phạt và mức phạt trên có đúng không?
27/01/2022
Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định 128/2020/NĐ-CP thì có các mức phạt đối với vi phạm quy định về khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, cụ thể:

- Phạt 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9 mà người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ thuế theo quy định pháp luật hải quan thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan;

+ Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra đối với hàng hóa đã được thông quan;

+ Quá thời hạn quy định khai bổ sung báo cáo quyết toán nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán.

- Phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối với một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9 mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan;

+ Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9 bị phát hiện khi kiểm tra, thanh tra đối với hàng hóa đã thông quan;

+ Không khai bổ sung về trị giá hải quan theo quy định mà bị phát hiện khi kiểm tra, thanh tra đối với trường hợp hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;

+ Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9 mà người khai hải quan tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ thuế sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra.

Vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 3 Điều 9 mà cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính thì xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

Do đó, trường hợp doanh nghiệp kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng thì bị xử phạt theo các mức phạt quy định nêu trên.

Việc xử phạt vi phạm phải dựa vào hồ sơ vụ việc cụ thể, căn cứ vào hành vi vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng để xử lý. Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định, văn bản nêu trên và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Gửi phản hồi: