Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Quý Bộ. Thông tư 92/2007/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31/07/2007 đã hết hiệu lực kể từ ngày 03/08/2020 mà không thể hiện văn bản quy phạm pháp luật nào thay thế Thông tư này. Vậy cho hỏi, nội dung tại Mục 3 Thông tư 92/2007/TT-BTC về việc xác định tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có được hướng dẫn tại văn bản nào khác hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
06/01/2022
Trả lời:

Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003 và đã được thay thế bởi Luật Đất đai năm 2013. Qua rà soát, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật không giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác nhận nguồn gốc tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ NSNN. Sau khi rà soát cơ sở pháp lý và các nội dung quy định tại Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2020/TT-BTC ngày19/6/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, trong đó có nội dung bãi bỏ Thông tư số 92/2007/TT-BTC nêu trên (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2020) và không có văn bản thay thế.

Theo đó, người sử dụng đất muốn thực hiện quyền lợi của mình trong quá trình sử dụng đất thì phải có trách nhiệm chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình về đất đai theo quy định của pháp luật và theo quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 về tài sản của mình để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành đề nghị độc giả liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn./.

Gửi phản hồi: