Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Vụ chế độ kế toán, kiểm toán
Tôi là kế toán của một doanh nghiệp chuyên cho thuê bất động sản tại TPHCM. Doanh nghiệp tôi hiện đang vướng mắc vấn đề về việc ghi nhận doanh thu và khoản giảm trừ doanh thu trong giai đoạn giãn cách xã hội do COVID-19 theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Chính phủ. Cụ thể là hàng tháng kế toán vẫn ghi nhận đều khoản doanh thu tiền thuê. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nên phải tạm thời đóng cửa mặt bằng cho thuê, doanh nghiệp chúng tôi đã đồng ý miễn khoản tiền thuê của các tháng tạm đóng cửa theo yêu cầu của khách thuê trong giai đoạn giãn cách xã hội để san sẻ khó khăn với khách hàng. Kế toán doanh nghiệp đã ghi nhận khoản miễn tiền thuê này vào tài khoản giảm trừ doanh thu của từng tháng phát sinh miễn giảm. Tôi đang thắc mắc nên ghi nhận doanh thu như thế nào? Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 26 - Thuê tài sản đoạn số 26. “Doanh thu cho thuê hoạt động phải được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn cho thuê, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn.”, chúng tôi hiểu là Doanh thu cho thuê phải được ghi nhận đều trong suốt thời hạn cho thuê. Tuy nhiên do khách hàng của chúng tôi buộc phải tạm thời đóng cửa mặt bằng nên Doanh nghiệp không thu được tiền thuê trong giai đoạn này dù hợp đồng thuê vẫn tiếp tục. Như đã nói ở trên, Doanh nghiệp đã ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu cho việc miễn/giảm tiền thuê để bù trừ với doanh thu cho thuê phải thu hàng tháng. Vậy nên doanh thu thuần phát sinh trong các tháng tạm đóng cửa sẽ không đều so với các tháng hoạt động bình thường. Nếu ghi nhận doanh thu theo hợp đồng thuê thì khoản tiền thuê mà chúng tôi (bên cho thuê) đã miễn/giảm cho khách khách hàng (bên đi thuê) trong giai đoạn giãn cách xã hội được xem là 1 khoản giảm trừ doanh thu; khoản giảm trừ này sẽ được ghi nhận 1 lần khi phát sinh (trong tháng được miễn tiền thuê) hay cũng sẽ phân bổ đều theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn cho thuê tương ứng với doanh thu từ cho thuê hoạt động? Kính mong Bộ Tài chính có thể giải đáp thắc mắc này. Chân thành cảm ơn.
17/12/2021
Trả lời:


1. Về hạch toán kế toán:

- Trường hợp công ty thu tiền cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động nhiều kỳ thì công ty sẽ ghi nhận tổng số tiền thu của khách hàng trên TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện và định kỳ sẽ phân bổ số tiền này vào doanh thu của từng kỳ kế toán.

Nếu công ty miễn, giảm tiền thuê cho khách hàng do dịch bệnh, đóng cửa theo Chỉ thị của Chính phủ trong giai đoạn giãn cách xã hội thì về bản chất khoản tiền thuê mà khách hàng đã thanh toán trước sẽ được trừ trực tiếp vào các kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả lại cho khách hàng tùy theo thỏa thuận. Do đó, tại thời điểm miễn, giảm tiền cho thuê cho khách hàng thì công ty ghi giảm doanh thu chưa thực hiện và ghi tăng khoản phải trả cho khách hàng.

- Trường hợp công ty cho thuê thu tiền theo tháng (định kỳ) thì khi công ty miễn hoặc giảm tiền thuê cho khách hàng trong giai đoạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ thì nếu công ty giảm tiền thuê cho khách hàng công ty ghi nhận doanh thu bằng số tiền mà công ty nhận được sau khi đã trừ đi số tiền đã giảm hoặc nếu công ty miễn tiền thuê cho khách hàng thì công ty không ghi nhận doanh thu trong những tháng miễn tiền thuê.

2. Về việc xác định nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, công ty thực hiện theo quy định pháp luật về thuế.

Trên đây là ý kiến của Cục QLKT./.

Gửi phản hồi: