Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Tôi làm kế toán cho công ty thương mại là nhà phân phối xi măng (hạch toán KT theo chế độ KT của thông tư 133/2016/TT-BTC, kê khai thuế theo PP khấu trừ, tính giá xuất kho theo PP Bình quân cuối kỳ) nay tôi có 01 câu hỏi liên quan đến phần chiết khấu thương mại như sau: hàng tháng phía nhà máy sẽ xuất hóa đơn GTGT xi xuất ra cho phía NPP, và cuối mỗi tháng sẽ có 1 hóa đơn ghi chiết khấu xi măng của tháng/quý kèm theo bảng kê chiết khấu gồm đơn giá và số lượng xi được chiết khấu trong tháng/quý đó, DN đang thực hiện theo hướng dẫn của TT 133 ghi vào bên có của TK156 với khoản chiết khấu thương mại hàng hóa mua được hưởng khi DN xuất bán thì xuất với giá đã trừ đi khoản chiết khấu thương mại được hưởng (theo giá bình quân cuối kỳ) VD: Xi măng P30 mua của nhà máy trên HĐ là 1.100.000đ/tấn, cuối tháng nhận được hóa đơn chiết khấu của xi P30 là 50.000đ/tấn, khi bán hàng ra cho khách hàng với giá bình quân (đã trừ chiết khấu) và đã cộng thêm lãi là 1.060.0000/tấn Vậy DN xuất bán với giá đã trừ đi chiết khấu như vậy cho khách hàng là đúng hay sai? vì DN vẫn đang bán cao hơn giá vốn Và nếu không đúng xin cho hướng dẫn cụ thể. Tôi xin chân thành cảm ơn!
22/11/2021
Trả lời:

Pháp luật về kế toán không có quy định giá bán hàng hóa của doanh nghiệp cho khách hàng được xác định trên cơ sở nào, giá trị là bao nhiêu, doanh nghiệp có được hay không được chiết khấu cho khách hàng, trường hợp có chiết khấu cho khách hàng thì thời điểm nào được chiết khấu,…. Thông thường, các doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm sản phẩm, hàng hóa của đơn vị, tình hình thị trường, thỏa thuận với khách hàng,…. để xác định giá bán cho khách hàng. Trên cơ sở giá bán thực tế của doanh nghiệp cho khách hàng theo đúng giao dịch kinh tế phát sinh, kế toán thực hiện việc theo dõi, ghi chép, phản ánh doanh thu bán hàng theo quy định của chế độ kế toán liên quan.

Theo đó, trường hợp công ty của quý độc giả thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016, khi bán hàng hóa có chiết khấu cho khách hàng thì tùy theo bản chất khoản chiết khấu, thời điểm chiết khấu,… để thực hiện việc hạch toán doanh thu bán hàng cho mục đích ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính theo từng trường hợp đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 56, Điều 57 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

Về việc xác định giá bán hàng hóa cho khách hàng liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước, công ty của quý độc giả thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Gửi phản hồi: