Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, có một số dự án đầu tư thủy điện, trong quá trình nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư thì phát sinh nội dung là để đủ điều kiện hoàn thuế thì phải có Giấy phép hoạt động điện lưc, tuy nhiên theo quy định thì chỉ được cấp Giấy phép hoạt động điện lưc trước 15 ngày kể từ ngày dự kiến phát điện thương mại, theo thông tư 21/2020/TT-BCT của Bộ Công thương thì giấy phép này chỉ được cấp khi dự án đầu tư đã hoàn thành đầu tư và được nghiệm thu. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau: a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động... như vậy đã có sự chồng chéo giữa các quy định của Nhà nước, vậy đối với các trường hợp này có được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
17/11/2021
Trả lời:


Gửi phản hồi: