Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Gia đình tôi ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà với ngành điện từ tháng 12/2020, công suất lắp đặt 88 Kwp. Vừa qua, đội thuế của Huyện yêu cầu tôi phải đến cơ quan thuế để khai báo. Cho tôi hỏi, chúng tôi cần phải nộp các khoản tiền nào? Hiện doanh thu tôi 8 tháng đầu năm là 140 triệu đồng. Hiện nhà tôi có lắp hệ điện mặt trời 88 Kwp hiện doanh thu đã lớn hơn 100 triệu đồng, vậy khi chúng tôi đăng ký kinh doanh phải nộp các loại thuế nào mới đúng? Theo như cơ quan thuế thì tôi phải nộp thuế khoản hàng tháng là 378.000/tháng ngoài khoản đó là thuế thu nhập 1.5% doanh thu, thuế VAT 3% doanh thu vậy có đúng không? Như tôi được biết thì hộ kinh doanh cá thể năng lượng mặt trời chỉ nộp thuế 1,5% doanh thu+ thuế VAT 3% doanh thu. 
25/10/2021
Trả lời:

Căn cứ công văn số 1534/BTC-CST ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kw như sau:

Tại điểm 5 quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“…

2. Căn cứ tính thuế

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

b.2) Chi tiết danh mục ngành nghề để áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư này.

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng trên doanh thu quy định đối với hoạt động sản xuất theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống thì doanh thu bán điện thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

…”

Tại điểm 6 quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“…

Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thực hiện áp dụng tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập quy định cho hoạt động sản xuất theo quy định tại điểm b.1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung trình bày tại văn bản, Cục Thuế trả lời nguyên tắc cho Độc giả như sau:

Trường hợp Độc giả có thực hiện dự án điện mặt trời áp mái và có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm (8 tháng đầu năm 2021 phát sinh doanh 140 triệu đồng) thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Tỷ lệ áp dụng thuế giá trị gia tăng là  3%, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.
Gửi phản hồi: