Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ tài chính. Tôi là Lê Xuân Thọ; Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH xây dựng dân dụng Nam Hải, địa chỉ: xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, tp Thái Nguyên. Điện thoại 0912003240. Email: namhaitn2013@gmail.com Tôi xin hỏi Bộ Tài Chính một việc như sau: Tháng 12 năm 2017 đơn vị tôi ký hợp đồng thi công xây dựng công trình vốn ngân sách Nhà nước, theo đó Công trình có khối lượng Đào nền 35.785,1m3, đắp nền 52.156,29m3 (khối lượng đào và đắp tại chỗ cùng một gói thầu); phần đất đắp còn thiếu 16.398,19m3 phải khai thác ngoài, khối lượng khai thác ngoài trên chúng tôi đã kê khai thuế tài nguyên và nộp phí môi trường theo quy định hiện hành. Tuy nhiên nay Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên đã viện dẫn nghị định 164/2016/NĐ-NP ngày 24/12/2016 của Chính phủ để truy thu phí môi trường đối với khối lượng đào 35.785,1m3 tại chỗ như trên. Việc Sở tài chính Thái Nguyên thu phí bảo vệ môi trường đối với đất đào tại chỗ trong gói thầu như trên đúng hay sai. Đề nghị Bộ tài chính sớm hồi âm để đơn vị chúng tôi có cơ sở làm việc với đoàn Thanh tra. Xin cám ơn./.
27/09/2021
Trả lời:

Trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Lê Xuân Thọ, địa chỉ thư điện tử: namhaitn2013@gmail.com (địa chỉ tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định: Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này.

- Tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 164/2016-NĐ-CP quy định trường hợp không phải nộp phí bảo vệ môi trường: Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó và trường hợp đất, đá khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đó.

- Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp được áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu như sau:

a) Hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ;

b) Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản, nhưng có chức năng nhiệm vụ hoặc có đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo chuyên ngành đã đăng ký mà thu được khoáng sản.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân (không được cấp giấy phép khai thác khoáng sản) thực hiện xây dựng công trình thu được khoáng sản, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 164/2016-NĐ-CP, phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản với mức phí bằng 60% của khoáng sản cùng loại.


Gửi phản hồi: