Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên có thu phí công chứng theo Thông tư số 257/2016/TT-BTT ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Tại điểm b2 khoản 1 Điều 6 của Thông tư này chỉ quy định tỷ lệ trích lại và nộp ngân sách nhà nước đối với 3 loại hình đơn vị tự chủ là: Phòng công chứng tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; Phòng công chứng tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và phòng công chứng do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Vậy đơn vị tôi là loại hình đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên thì áp dụng tỷ lệ trích lại và nộp ngân sách nhà nước như thế nào?
27/09/2021
Trả lời:

Trả lời câu hỏi của bà Đàm Thị Thanh Lan, địa chỉ thư điện tử thanhlanccs1laocai@gmail.com (địa chỉ tại số 577, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm b2 khoản 1 Điều 6 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên quy định:

“b2) Đối với Phòng công chứng:

- Phòng công chứng tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, Phòng công chứng tự bảo đảm chi thường xuyên thì được trích 75% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 25% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.

- Phòng công chứng tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thì được trích 60% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 40% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.

- Phòng công chứng do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì được trích 50% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 50% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.”

Căn cứ quy định trên, Phòng Công chứng tự bảo đảm chi thường xuyên được trích 75% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 25% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.


Gửi phản hồi: