Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Vụ Chế độ kế toán, Bộ Tài chính. Doanh nghiệp chúng tôi triển khai chương trình khách hàng thường xuyên Loyalty. Khách hàng (“KH”) được tích điểm Loyalty khi sử dụng dịch vụ và được đổi một số lợi ích dựa trên điểm Loyalty. Điểm tích lũy trong mỗi năm có giá trị trong năm tích lũy và đến 31/10 của năm tiếp theo. Điểm tích lũy không được phép chuyển nhượng. Chúng tôi xác định bản chất của chương trình này là khuyến mại bằng tiền mặt (1 điểm = 1.000 đồng) cho khách hàng, cụ thể: (1) KH có thể dùng điểm để được hoàn tiền phí DV đã bị thu trước đó, (2) KH có thể dùng để điểm để được DN chúng tôi nộp thay tiền điện thoại trả trước, (2) KH có thể dùng điểm để đổi sang voucher ghi sẵn mệnh giá (có giá trị như tiền) tại bên thứ 3. Số điểm cần phải đạt được mức tối thiểu thì mới được đổi sang các lợi ích nêu trên. Ví dụ: Phải đạt điểm ít nhất là 100 thì mới được đổi sang nạp thẻ cào điện thoại 100.000 đồng. Chúng tôi có câu hỏi như sau: 1/ Vậy chương trình này có phải áp dụng quy định hạch toán tại điểm 1.6.10 khoản 1 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC (cụ thể là xác định riêng giá trị hợp lý của HHDV phải cung cấp miễn phí hoặc số tiền phải chiết khấu, giảm giá để ghi nhận doanh thu chưa thực hiện)? , 2/ Số tiền tương đương với số điểm còn hiệu lực tại thời điểm cuối năm (31/12) có phải trích lập dự phòng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 hay không?
03/08/2021
Trả lời:


Gửi phản hồi: