Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe tỉnh Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở Giao thông Vận tải là đơn vị được giao quyền tự chủ về Tài chính, tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ và đang thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015. Xin được hỏi Bộ Tài chính như sau: Do dịch bệnh Covid-19, Trung tâm phải dừng đào tạo trên 30 ngày theo chỉ đạo của UBND tỉnh, theo đó các xe ô tô được cấp phép đào tạo lái xe cũng phải tạm dừng hoạt động, vậy trong thời gian các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe phải tạm dừng hoạt động (Trung tâm đã xin tạm dừng lưu hành các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe) thì các xe ô tô này có phải nộp phí bảo trì đường bộ không? Tại điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ có nêu “d) Xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên”. Vậy trong thời gian các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe phải tạm dừng hoạt động Do dịch bệnh Covid-19 (Trung tâm đã xin tạm dừng lưu hành các xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe) thì các xe ô tô này thuộc trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định trên hay không? Trung tâm kính đề nghị Bộ quan tâm, sớm có ý kiến phúc đáp về nội dung trên! Xin trân trọng cảm ơn!
29/06/2021
Trả lời:

- Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quy định: “1. Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), bao gồm: Xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô)”.

- Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC quy định: “2. Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều này không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:...

 

d) Xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dùng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên”.

Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe tỉnh Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang kinh doanh đào tạo lái xe; không phải là hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Vì vậy, xe ô tô kinh doanh đào tạo lái xe của Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe tỉnh Tuyên Quang không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để ông Đỗ Khắc Sơn được biết./.


Gửi phản hồi: