Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Tôi hiện đang làm việc tại một bệnh viện tư nhân. Bệnh viện chúng tôi hoạt động từ năm 2018 và được CTCP cấp nước áp dụng mức giá chung (bằng giá áp dụng đối với Bệnh viện công lập). Tuy nhiên đến năm 2021 Công ty cấp nước lại yêu cầu chúng tôi ký biên bản chuyển giá nước của bệnh viện chúng tôi thành giá nước khác (đắt hơn so với giá áp dụng đối với bệnh viện công lập) Việc phân biệt áp dụng giá nước khác nhau giữa bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân (trong khi cùng hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; cùng có trụ sở trên 1 địa bàn) như vậy có đúng không? Theo quy đinh tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT “Giá tiêu thụ nước sạch của đơn vị cấp nước không phân biệt theo thành phần kinh tế”. Căn cứ nào mà Công ty cấp nước lại phân biệt bệnh viện tư nhân và bệnh viên nhà nước. Hơn nữa tại khoản 2 điều 7 thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT quy định cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng được áp dụng chung một giá nước. Nhận thấy bệnh viện chúng tôi là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hoạt động vì mục đích khám chữa bệnh (mục đích công cộng) vì vậy chúng tôi nghĩ công ty tôi thuộc đối tượng sử dụng nước này. Về vướng mắc này, kính đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn, giải đáp để doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trân trọng cảm ơn
09/06/2021
Trả lời:

Tại khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT quy định:  Giá tiêu thụ nước sạch của đơn vị cấp nước không phân biệt theo thành phần kinh tế; không phân biệt đối tượng sử dụng nước là tổ chức, cá nhân trong nước hay nước ngoài, nhưng được xác định cho từng mục đích sử dụng nước khác nhau như: nước dùng cho sinh hoạt của dân cư (có xét đến chính sách hỗ trợ cho các đối tượng sử dụng nước là các hộ nghèo thuộc các vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, vùng biên giới theo tiêu chí quy định hiện hành của Nhà nước); nước dùng cho các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp; cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phù hợp với đặc điểm tiêu dùng nước, nguồn nước và điều kiện sản xuất nước của từng vùng, từng địa phương, từng khu vực”.

          Đối với trường hợp bệnh viện tư (thuộc nhóm đơn vị sự nghiệp ngoài công lập), hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ vì mục đích lợi nhuận thì căn cứ quy định trên thuộc nhóm đối tượng áp dụng hệ số tính giá đối với mục đích kinh doanh dịch vụ. Trường hợp hoạt động không vì lợi nhuận thì áp dụng hệ số tính giá đối với mục đích sử dụng nước sạch cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng.

Gửi phản hồi: