Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP và thực hiện chế độ kế toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC. Trong quý I năm 2020 khi tạm tính thuế Thu nhập cá nhân đơn vị tôi đã tạm tính là 10 triệu đồng và đã nộp 10 triệu đồng cho cơ quan thuế. Năm 2021 khi quyết toán thuế TNCN của năm 2020 thì số thuế TNCN phải nộp chỉ có 8 triệu đồng như vậy phải hoàn thuế là 2 triệu đồng cho người lao động, trong Thông tư 107/2017/TT-BTC không có bút toán khi hoàn thuế TNCN vì vậy xin Bộ Tài chính hướng dẫn cách hạch toán khi hoàn thuế thu nhập cá nhân. Trân trọng cảm ơn.
11/05/2021
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về bút toán hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán HCSN. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn hạch toán đối với một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác tại các đơn vị hành chính sự nghiệp không được hướng dẫn cần căn cứ vào nguyên tắc hạch toán tài khoản để hạch toán, ghi nhận các bút toán phù hợp.

Đối với trường hợp thuế thu nhập cá nhân nộp thừa, căn cứ tình hình thực tế đơn vị có thể xử lý theo 1 trong 2 cách sau: Bù trừ vào thuế TNCN kỳ sau; hoặc hoàn trả cho người nộp. Căn cứ vào nguyên tắc hạch toán tài khoản 3335 “Thuế thu nhập cá nhân”, đơn vị thực hiện hạch toán bút toán phù hợp với phương án xử lý.

Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: