Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, Theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016, "Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước; người có chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập; người có chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật kế toán; người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận." Khoản 2 Điều 21 Nghị định 174/2016 quy định "Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm:..." Vậy tôi xin hỏi: người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế và có thêm chứng chỉ CPA Úc thì có được xem là "có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên" không? Rất mong Quý Bộ giải đáp giúp. Xin cám ơn.
11/05/2021
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 18, Nghị định 174/2016/NĐ-CP: “Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước; người có chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập; người có chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật kế toán; người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận.”.

Như vậy, người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế và có chứng chỉ CPA Úc là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trình độ đại học.

Gửi phản hồi: