Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi quý Bộ! Hiện đơn vị tôi đang thực hiện bán đấu giá tài sản thu hồi từ thực hiện dự án, vốn nhà nước 100%. Nay đã đến bước ký hợp đồng với tổ chức đấu giá, tuy nhiên có một số vướng mắc tôi xin trình bày kính mong quý Bộ hướng dẫn, giúp tôi giải đáp vấn đề này. Đơn vị tôi đăng tải tìm kiếm tổ chức thực hiện đấu giá tài sản từ ngày 13-19/1/2021. đến ngày 19/1/2021 chốt chỉ có 1 đơn vị đăng ký tham dự (gọi là đơn vị A). Trong Phương án đấu giá mà đơn vị A lập phần thù lao đấu giá chỉ ghi rõ là 6.820.000đ + 3% phần chênh lệch (theo Thông tư 45/2017/BTC) trong trường hợp đấu giá thành và 2.000.000đ trong trường hợp đấu giá không thành. do thời gian khi đó là vào sát Tết Nguyên đán xét thấy nếu thực hiện các thủ tục lựa chọn và ký kết hợp đồng đấu giá ngay sẽ không kịp thời gian theo quy định nên đã thống nhất thực hiện sau Tết. Vì vậy Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá của chúng tôi được ký vào ngày 23/2/2021. và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cũng ra vào ngày 23/2/2021. Tuy nhiên thông tư 108/2020/BTC ra ngày 21/12/2020 có hiệu lực từ 4/2/2021 trong đó quy định là 6.820.000đ + 6% phần chênh lệch giá khởi điểm và giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá thành và 2.000.000đ trong trường hợp đấu giá không thành và chi phí đấu giá tài sản ( thỏa thuận theo danh mục công việc quy định tại khoản 2, điều 66 Luật đấu giá) Tôi đang băn khoăn không biết nên ký hợp đồng theo thông tư nào? TT45 hay TT108?? nếu ký theo TT108 thì các kết quả, thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá của chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại? còn nếu vẫn thực hiện theo TT45 thì không đúng theo quy định hiện hành. Rất mong sự phản hồi của Quý Bộ. Tôi xin chân thành cảm ơn!
12/03/2021
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thì: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực”.

Ngày 21/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản, có hiệu lực từ ngày 04/02/2021.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 108/2020/TT-BTC đã quy định: Đối với các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sảncho đến khi kết thúc hợp đồng”.

Vì vậy, đề nghị quý độc giả căn cứ quy định hiện hành tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 108/2020/TT-BTC và văn bản có liên quan để triển khai thực hiện cho phù hợp.
undefined
Gửi phản hồi: